Advent a Vánoce

Stručný přehled všech mimořádných setkání v naší farnosti v době adventní a vánoční 2018. Podrobnosti k jednotlivým akcím naleznete v kalendáři. Mešní úmysly prosincových bohoslužeb najdete zde.

Advent

 

úterý 11. prosince – v 17. 30 na faře Večer pro dospělé

čtvrtek 13. prosince – v 18 h na faře modlitební setkání

sobota 15. prosince – v 6.30 rorátní mše sv.  kostele, od 8 h předvánoční úklid kostela

pondělí 17. prosince – od 16 h do 18.30 zpovídání před vánočními svátky, zpovídá V. Zatloukal a P. Smolek

sobota 22. prosince – v 6.30 rorátní mše sv. v kostele, od 8 h v kostele stavění vánočních stromků a betlému

 

Vánoce

pondělí 24. prosince – od 16.30 na faře Štědrý večer pro osamocené

pondělí 24. prosince –  v 24 h v kostele půlnoční mše svatá, přede mší zpěv paní M. Monczkové

úterý 25. prosince –  v 9 h v kostele – slavnostní bohoslužba ze slavnosti Narození Páně

středa 26. prosince –  v 9 h mše sv. v kostele, v 10.30 mše sv. v kapli v Záblatí

25. – 27. prosince od 10 do 15 h otevřený kostel a přístupný betlém

neděle 30. prosince – svátek Svaté rodiny – při mši sv. v 7.30 i v 9 h žehnání manželům a rodinám

pondělí 31. prosince – v 17 h bohoslužba na poděkování za uplynulý rok, po mši sv. krátká adorace a čtení pastorační a finanční bilance za rok 2018

úterý 1. ledna 2019 –  v 7.30 a 9 h v kostele mše sv. ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

sobota 5. ledna 2019 – tříkrálová sbírka v ulicích Rychvaldu

neděle 6. ledna 2019 – slavnost Zjevení Páně, při bohoslužbách v 7.30 a 9 h žehnání vody, křídy a kadidla, mši sv. v 9 h slouží P. Tomáš Čirž, v 10 h na faře farní nedělní kavárna